Tarief massage- en bewegingstherapie
Een therapiesessie duurt 1 uur (kan eventueel iets uitlopen) en kost € 75.
De eerste sessie begint met een intake (kosteloos) voorafgaand aan de behandeling. Na dit eerste consult leg ik een behandelplan voor met de daarbij behorende hoeveelheid sessies.

Vergoeding zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de kosten van de behandeling (dit valt buiten de eigen bijdrage). Kijk in de polisvoorwaarde van je zorgverzekeraar naar vergoedingen voor natuurgeneeskundige behandelingen. Dit valt onder alternatieve geneeswijzen. Voor de behandeling is geen doktersverwijzing nodig.

Ik ben aangesloten bij de VBAG (Vereniging ter Bevordering Alternatieve Geneeswijze). En bij de RBCZ (Registratie Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Dit is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert.

  • Licentie VBAG 2040607 A
  • RBCZ 911300 R
  • AGB zorgverlenersnummer 90033955
  • Praktijk (AGB) code 90012945
  • CBP registratienummer 1253941
  • KvK 34371493

Tarief ontspanningsmassage
Een ontspanningsmassage van 50 minuten kost € 60.

Bij een afsprakenkaart voor 5 ontspanningsmassages is de eerstvolgende € 35.
Bij een kaart voor 10 afspraken is de 11de gratis.

Anders dan bij de massage- en bewegingstherapie wordt deze niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Betalen
De tarieven zijn incl. 21% BTW en kunnen contant of met pin betaald worden.

Annuleren
Als je een afspraak wilt annuleren of verzetten kan dat tot 24 uur van te voren kosteloos (per telefoon). Daarna wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële  administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:
• uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• datum van de behandeling